021 - 91002363

جستجوی هوشمند اسکالرشیپ

پیدا کردن سریع، دقیق و هوشمند انواع اسکالرشیپ (بورسیه تحصیلی) از دانشگاه های معتبر سراسر جهان!

کشور
شهر
گروه رشته
رشته
نوع اسکالرشیپ
مدت بورسیه
نحوه برگزاری بورسیه
مقطع تحصیلی بورسیه

شما می توانید کلیه اسکالرشیپ های فعال دانشگاه های معتبر جهان را در زیر مشاهده کنید، بعد از گذشت فرصت ثبت نام اسکالرشیپ از لیست حذف خواهد شد. همچنین شما می توانید بررای دریافت مشاوره تیم دانش و توسعه بین الملل استفاده کنید. روی دکمه رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر مستقر در تهران؛ موسسه کی دی اینترنشنال به شماره 88670763 – 021 تماس بگیرید.

نتیجه مورد نظر یافت نشد!

شما می توانید کلیه اسکالرشیپ های فعال دانشگاه های معتبر جهان را در زیر مشاهده کنید، بعد از گذشت فرصت ثبت نام اسکالرشیپ از لیست حذف خواهد شد. همچنین شما می توانید بررای دریافت مشاوره تیم دانش و توسعه بین الملل استفاده کنید. روی دکمه رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر مستقر در تهران؛ موسسه کی دی اینترنشنال به شماره 88670763 – 021 تماس بگیرید.

بورسیه تحصیلی یا اسکالرشیپ چیست؟

چرا دریافت اسکالرشیپ خوبه؟

کی دی اینترنشنال